производи

Собни термостати
Категорија: Комуникациски и безбедносни уреди
Уреди кои ја регулираат температурата во соби. Поделени се во три категории:


- дневни/неделни програмабилни термостати


- стандардни електронски собни термостати


- термостати за во механички работилници

Назад
Други производи во оваа категорија
Осветлување за опасност Противпожарни системи
Осветление за опасности и вонредни ситуации Осветление за опасности и вонредни ситуации со LED
Специјални категории Конвенционални противпожарни системи
Аналогни противпожани системи Периферија за противпожарни системи
Системи за детекција на гасови Булглар алармни системи
Контролно предупредувачки единици Системи за хотелски пристап
Собни термостати Електронски стапици за инсекти