производи

Системи за хотелски пристап
Категорија: Комуникациски и безбедносни уреди
Овие системи се користат во хотелите за пристап до собите или апартманите. Поделени се во две категории:


- системи за хотелски пристап со RFID технологија


- ситеми за хотелски пристап со картички

Назад
Други производи во оваа категорија
Осветлување за опасност Противпожарни системи
Осветление за опасности и вонредни ситуации Осветление за опасности и вонредни ситуации со LED
Специјални категории Конвенционални противпожарни системи
Аналогни противпожани системи Периферија за противпожарни системи
Системи за детекција на гасови Булглар алармни системи
Контролно предупредувачки единици Системи за хотелски пристап
Собни термостати Електронски стапици за инсекти