производи

Осветление за опасности и вонредни ситуации со LED
Категорија: Комуникациски и безбедносни уреди
Во оваа категорија спаѓаат:
- светла со зрак за внатрешна употреба со LED
- водоотпорни светла со LED
- двојни светла за опасности и вонредни ситуации со LED
- индикативни и светла за опасности и вонредни ситуации со LED

     

Назад
Други производи во оваа категорија
Осветлување за опасност Противпожарни системи
Осветление за опасности и вонредни ситуации Осветление за опасности и вонредни ситуации со LED
Специјални категории Конвенционални противпожарни системи
Аналогни противпожани системи Периферија за противпожарни системи
Системи за детекција на гасови Булглар алармни системи
Контролно предупредувачки единици Системи за хотелски пристап
Собни термостати Електронски стапици за инсекти