производи

Осветлување за опасност
Категорија: Комуникациски и безбедносни уреди

Постојат различни видови на осветление  за опасности и вонредни ситуации.
Поделени се во три категории и тоа:

  • Осветление за опасности и вонредни ситуации
  • Осветление за опасности и вонредни ситуации со LED
  • Специјални категории

Осветление за опасности и вонредни ситуации

Во оваа категорија спаѓаат 
- светла со зрак за внатрешна употреба

      

- водоотпорни светла

        - двојни светла за опасности и вонредни ситуации
- индикативни и светла за опасности и вонредни ситуации

Осветление за опасности и вонредни ситуации со LED

Во оваа категорија спаѓаат:
- светла со зрак за внатрешна употреба со LED
- водоотпорни светла со LED
- двојни светла за опасности и вонредни ситуации со LED
- индикативни и светла за опасности и вонредни ситуации со LED

Специјални категории

Во оваа категорија спаѓаат:
- преносливо осветлени на полнење за домашна употреба
- лампи со LED конверзија
-


Назад
Други производи во оваа категорија
Осветлување за опасност Противпожарни системи
Осветление за опасности и вонредни ситуации Осветление за опасности и вонредни ситуации со LED
Специјални категории Конвенционални противпожарни системи
Аналогни противпожани системи Периферија за противпожарни системи
Системи за детекција на гасови Булглар алармни системи
Контролно предупредувачки единици Системи за хотелски пристап
Собни термостати Електронски стапици за инсекти