производи

Системи за измена на изворот на напојување
Категорија: Опрема за нисконапонска дистрибуција
Рачно управувани системи за измена на изворот на напојување (механичка меѓублокада)
- Меѓублокада 2 или 3 уреди со рачки
- Меѓублокада два уреди со закретним рачка
- Меѓублокада за различни уреди со употреба на брава
- Меѓублокададва уреди на мотажна плоча
- Двоен уред за озмена на изворот на напојување (1-0-2) со два раставувачи

Далечински управувани системи за измена на изворот на напојување

- механичка меѓублокада два уреди на монтажна плоча
- Механичка меѓублокада два уреди со употреба на странични шипки
- Механичка меѓублокада2 или 3 уреди со употреба на сајла
- Електрична меѓублокада (IVE уред за електрично блокирање)

Автоматски ситеми за измена на изворот на напојување
- BA управувачка единица
- UA управувачка единица
Назад
Други производи во оваа категорија
Заштита на електрични инсталации Диференцијална заштита
Уреди за управување и надзор Уреди за мерење и сигнализација
Разводни ормари Водоотпорни ормани и приклучен прибор за индустрија
Компактни прекинувачи Воздушни прекинувачи (Masterpact NT и NW)
Раставувачи Системи за измена на изворот на напојување
Осигурувачи - раставувачи и летви (Pupact) РМ500 Мултиметар
Диференцијални заштитни релеи со трансформатор (Vigirex) Компензирање на реактивната моќност (Rectiphase)
Prisma Plus дистрибуциски ормани Canalis собирници