производи

Компактни прекинувачи
Категорија: Опрема за нисконапонска дистрибуција
Овие прекинувачи се повеќенаменски и се користат во:

1. Заштита на електричната мрежа (прекинувачи)

Овде спаѓаат следните производи за заштита на електричната мрежа:
- Compact NS 100 - 630A прекинувачи
- Compact NS630b - 1600A прекинувачи
- TM и STR заштитни единици (NS100-250)
- MP и STR заштитни единици (NS400-630)
- Micrologic заштитни единици (NS630b-1600)

2. Заштита на мотори

Овде спаѓаат следните прекинувачи за заштита на мотори:
- Compact NS80H - MA прекинувач со вградена магнетска единица
- Compact NS100 - 630 прекинувач со MA магнетска единица
- Compact NS100 - 250 прекинувач со STR22ME електронска единица
- Compact NS400 - 630 прекинувач со STR43ME електронска единица

3. Диференцијална заштита (Vigi модул)
- Vigicompact NS100-630 прекинувачи за диференцијална заштита

4. Раставувачи
Се користат следните типови на раставувачи:
- Compact NS100NA - 630NA
- Compact NS630bNA - 1600NA

5. Електричен и приклучен прибор
- Compact NS80H - MA
- Compact NS100 - 630
- Compact NS630b - 1600

Назад
Други производи во оваа категорија
Заштита на електрични инсталации Диференцијална заштита
Уреди за управување и надзор Уреди за мерење и сигнализација
Разводни ормари Водоотпорни ормани и приклучен прибор за индустрија
Компактни прекинувачи Воздушни прекинувачи (Masterpact NT и NW)
Раставувачи Системи за измена на изворот на напојување
Осигурувачи - раставувачи и летви (Pupact) РМ500 Мултиметар
Диференцијални заштитни релеи со трансформатор (Vigirex) Компензирање на реактивната моќност (Rectiphase)
Prisma Plus дистрибуциски ормани Canalis собирници