производи

Заштита на електрични инсталации
Категорија: Опрема за нисконапонска дистрибуција
Во оваа модуларна опрема спаѓаат три типа на прекинувачи C60, C120 и NG125, поделени на:
- C60N
- C60H
- C60L
- C60LMA
- C120 N
- C120H
- NG125N
- NG125H
- NG125L
- NG125LMA

Овде спаѓа и прибор за работа со овие уреди:
- Електричен прибор за C60/C120
- Приклучен прибор за C60/C120
- Прибор за спојување на C60
- Електричен прибор за NG125
- Приклучен прибор за NG125

При заштитата на електричната инсталација секористат и:
- STI носачи на осигурачи
- SBI носачи на осигурачи
- I раставувачи
- NG125 раставувачи
- Одводници на пренапон

Назад
Други производи во оваа категорија
Заштита на електрични инсталации Диференцијална заштита
Уреди за управување и надзор Уреди за мерење и сигнализација
Разводни ормари Водоотпорни ормани и приклучен прибор за индустрија
Компактни прекинувачи Воздушни прекинувачи (Masterpact NT и NW)
Раставувачи Системи за измена на изворот на напојување
Осигурувачи - раставувачи и летви (Pupact) РМ500 Мултиметар
Диференцијални заштитни релеи со трансформатор (Vigirex) Компензирање на реактивната моќност (Rectiphase)
Prisma Plus дистрибуциски ормани Canalis собирници