производи

Релеи
Категорија: Индустриска контрола и автоматизација
Видови:
- утични релеи RXL, RSB и RUN
- помошни контактори CA•-KN, CAD
- сигурносни модули XPS
- бројачи XBK
- временски релеи RE
- мерни и надзорни релеи RM4
- конвертори на сигнал RM


Назад
Други производи во оваа категорија
TeSys заштитни уреди TeSys контактори
TeSys моторни прекинувачи Фреквентни регулатори и уреди за мек старт
Релеи Извори на напојување и прибор за поврзување
Управувачко сигнални елементи Управувачки станици и кутии
Сигнални елементи Детекција
Автоматизација Hemel ормари