производи

Еластична ограда ТИП А и Б
Категорија: Производи од метал
Еластична ограда за патишта

Во процесот на изградба и користење на современи патишта еден од важните фактори за безбедноста е еластичната челична ограда за патишта.
 1. Двостана ограда со одстојник (ДОО)2. Двострана ограда без одстојник (ДО)3. Еднострана ограда со одстојник (ЕОО)4. Еднострана ограда без одсојник (ЕО)

Назад
Други производи во оваа категорија
Еластична ограда ТИП А и Б Мостовска ограда
Мерно разводни ормари Разводен ормар со дупло дно и КПО ормари
НКРО разводни ормари Хидрантен ормар и ормар за прва помош
Ормар за парно и вода со брава Ормар за парно и вода без брава
Гардеробери ПНК Канали
Метални контејнери за отпад, хартија и лисја Контејнери за пластична амбалажа
Метални сталажи