производи

Оптички кабли
Категорија: Проводници и кабли

Се користат при пренос на глеми количини наподатоци на големи далечени со големи брзини. Дигиталниот сигнал кој минува низ ваквите кабли се користи за интернет, дигитална телевизија, и сл.

Типови кабли:
9/125, 50/125, 62,5/125

Производители:
Парпанелас - Грција, Helukabel, Elka kabeli


Назад
Други производи во оваа категорија
Силиконски и тефлонски кабли Енергетски кабли
Кабли од гума и неопрен Негориви кабли
Контролни (сигнални) кабли Дата (сигнални) кабли
Компјутерски кабли Оптички кабли
BUS кабли Кабли за аларм
Телефонски кабли Инструментални кабли
Средно напонски кабли Бродски кабли
Серво кабли Спирални кабли