производи

Компјутерски кабли
Категорија: Проводници и кабли

Компјутерски кабли за компјутерски мрежи, како за домаќинствата така и за поширока примена во глемите компјутерски мрежи.

Типови кабли:
UTP-FTP 4x2x24 AWG Cat 5e, S-FTP 4x2x24 AWG Cat 5e, UTP 2x(4x2x24 AWG) Cat 5e, UTP-FTP 4x2x26 AWG Cat 5e FLEX, UTP-FTP 4x2x24 AWG Cat 5e L.D.PE, UTP-FTP4x2x24 AWG Cat 5e, UTP-FTP 25x2x24 AWG Cat 5, UTP-FTP 25x2x24 AWG Cat 5 L.D.PE, UTP-FTP 4x2x23 AWG Cat 6, UTP-FTP 4x2x23 AWG Cat 6 FLEX, S-FTP 4x2x23 AWG Cat6, S-STP 4x2x23 AWG Cat 7, S-STP 4x2x23 AWG Cat 7 plus.

Производители:
Парпанелас - ГрцијаHelukabel, Elka kabeli


Назад
Други производи во оваа категорија
Силиконски и тефлонски кабли Енергетски кабли
Кабли од гума и неопрен Негориви кабли
Контролни (сигнални) кабли Дата (сигнални) кабли
Компјутерски кабли Оптички кабли
BUS кабли Кабли за аларм
Телефонски кабли Инструментални кабли
Средно напонски кабли Бродски кабли
Серво кабли Спирални кабли