производи

Негориви кабли
Категорија: Проводници и кабли

Кабли отпорни на високи температури

Типови кабли:
NHXH FE 180/E30, NHXH FE 180/E90, NHXCH FE 80/E30, NHXCH FE 180/E90, MICA/XL/LSF/SWA/LSF, JE-H(st)H Bd FE 180/E30, JE-H(st)H Bd FE 180/E90, JE-H(st)HRH Bd FE 180/E30-E90, Fe 180 BS 7629-1, КАБЛИ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА ПОЖАР

Производители:
Парпанелас - Грција, Helukabel, Elka kabeli


Назад
Други производи во оваа категорија
Силиконски и тефлонски кабли Енергетски кабли
Кабли од гума и неопрен Негориви кабли
Контролни (сигнални) кабли Дата (сигнални) кабли
Компјутерски кабли Оптички кабли
BUS кабли Кабли за аларм
Телефонски кабли Инструментални кабли
Средно напонски кабли Бродски кабли
Серво кабли Спирални кабли