производи

Енергетски кабли
Категорија: Проводници и кабли

Се корситат за големи енергетски постројки за пренос и дистрибуција на електрична енергија. Нивната примена е во високонапонската електрична мрежа.

Типови кабли:
NYY-J & NYY-O, NYCY & NYCWY, NHXMH, N2XH, N2XCH, FG7R, FG70R, XLPE/PVC/SWA/PVC, XLPE/PVC/AWA/PVC, XLPE/LSF/SWA/PVC, XLPE/LSF/AWA/PVC.

Производители:
Парпанелас - Грција, Helukabel, Elka kabeli


Назад
Други производи во оваа категорија
Силиконски и тефлонски кабли Енергетски кабли
Кабли од гума и неопрен Негориви кабли
Контролни (сигнални) кабли Дата (сигнални) кабли
Компјутерски кабли Оптички кабли
BUS кабли Кабли за аларм
Телефонски кабли Инструментални кабли
Средно напонски кабли Бродски кабли
Серво кабли Спирални кабли