производи

Силиконски и тефлонски кабли
Категорија: Проводници и кабли

Овие кабли се користат во телекомуникациите и во ИТ индустријата.

Типови на кабли:
SiF, SiD, SiF/GL, SiD/GL, SiHF, K-SIAF, SiHF H05SS-F, SiHF/GLP, FEP/PTFE, LIV6Y06Y, компензациони кабли.

Производители:
Парпанелас - ГрцијаHelukabel, Elka kabeli.


Назад
Други производи во оваа категорија
Силиконски и тефлонски кабли Енергетски кабли
Кабли од гума и неопрен Негориви кабли
Контролни (сигнални) кабли Дата (сигнални) кабли
Компјутерски кабли Оптички кабли
BUS кабли Кабли за аларм
Телефонски кабли Инструментални кабли
Средно напонски кабли Бродски кабли
Серво кабли Спирални кабли