нашата цел

Како започнавме?
Елград е семејна компанија со приватен капитал кој започна со работа во 1994 година со седиште во Неготино. За период од неколку години дојде до континуирано зголемување на сите важни показатели, од обемот на работа и годишниот обрт, преку просторните капацитети, до вкупниот број на вработени. Основанта дејност е трговија со електроматеријали. Дистрибутер е на повеќе светски брендови како Schneider Electric, Helukabel, Elka kabeli - Загреб, VOP кабли, Olympia Electronics и др., обезбедувајќи богата понуда на производи.